Skip to content

ДГ Слънце

ДГ "Слънце"

Гара Елин Пелин, Община Елин Пелин

Документи

Бюджет за 2022 година

Отчет на бюджет за първо тримесечие 2022 година

Отчет на бюджет за второ тримесечие 2022 година

Отчет на бюджет за третото тримесечие 2022 година

Отчет на бюджет за четвъртото тримесечие 2022 година

Отчет на бюджет за първото тримесечие на 2023 година

Отчет на бюджет за второто тримесечие на 2023 година

Бюджет за 2021 година

Заявление за отсъствие по семейни причини

Отчет на бюджет за първо тримесечие 2021 година

Наредба за определяне на таксите

Заявление за прием в ДГ

Необходими документи за постъпване в ДГ

Правилник за дейността на ДГ

Отчет на бюджет за периода 01.01.2021г. до 30.11.2021г.

Наредба за прием в ДГ и необходими документи за постъпване

Списък на приетите деца за първа “а” група през уч. 2023/24 година

Списък на приетите деца за първа група през уч. 2023/24 година

Списък на приетите деца за яслена група през уч. 2023/24 година